Tisková zpráva k hloubkovému průzkumu Hranické propasti a dosažení nové maximální hloubky -404m

V úterý dne 27. září 2016 proběhla na Hranické propasti akce zaměřená na hloubkový průzkum. Akci pořádali členové České speleologické společnosti ZO 7-02 Hranický kras ve spolupráci s pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky – pracoviště Olomouc, s příslušníky odboru speciálních potápěčských činností a výcviku PČR a týmem Bartolomieje Gryndy z firmy Gral Marine, která zapůjčila na hloubkový průzkum dálkově řízeného podvodního robota s obsluhou. 

Při vlastní akci Krzysztof Starnawski provedl natažení vodící – orientační šňůry z prostor Zubatice k restrikci Mikado do cca 200m hloubky. Následovalo nainstalování kladek pro vodící kabel robota na hladině a v prostorách Zubatice v hloubce kolem 60ti metrů, odkud už robot sestupoval sám Liftem I do restrikce Mikádo, řízený z hladiny Bartolomiejem Gryndou. Dále robot pokračoval podle „měřících“ šňůr umístěných v Liftu II Krzysztofem Starnawskim při předchozích akcích do hloubky 370m, kde operátor robota opustil vodící šňůru a pokračoval „pocitově“ do hloubky podél stěny.

V maximální dosažené hloubce 404m musel být průzkum ukončen z důvodu dosažení konce vodícího kabelu robota.  

Vlastní popis akce a označení nově objevených prostor bude zveřejněn po zpracování a vyhodnocení nasbíraných dat na stránkách www.hranickapropast.cz.

Podvodní fotografie Krzysztofa Starnawského a robota s umístěním kladky je možné shlédnout na webu Nationalgeographic.com

 za celý tým speleopotápěčů

Michal Guba

Česká speleologická společnost

 ZO 7-20 Hranický kras


 

24.8.2016 - aktuální informace:

 

1.

V červnu 2016 bez obvyklého mediálního zájmu posunul David Čani na Hranické propasti hodnotu českého hloubkového rekordu na hranici 180,4 metru. Jeho ponor i s dekompresními zastávkami trval 7 hodin a 26 minut a kromě precizní technické, fyzické a psychické úrovně především prokázal schopnost Davida pracovat v pohodě ve hloubkách pod 150 metrů. Takový potápěč je vlastně garantem určité výzkumné úrovně po dobu nejméně jedné potápěčské  generace, která trvá maximálně 10 let. Davidovi gratulujeme a především děkujeme za jeho cílevědomou a zodpovědnou práci, která logicky vede k posouvání jeho schopností na úroveň, která v potápěčské komunitě patří na hranici možností.

2.

Dne 24.8.2016 se členové naší ZO zúčastnili přípravné akce v jeskyni C 13 v Moravském krasu, kde proběhne v září historicky první oficiální součinnostní cvičení Speleologické záchranné služby a speleopotápěčů ČSS, kteří se rekrutují především z řad naší organizace. Na programu bylo kromě námětu zejména materiální a personální zajištění akce, která nebude rozhodně patřit mezi ty snadné. Předpokládá se ošetření a transpor zraněné osoby pod vodou přes sifon v délce minimálně 10 metrů a následně vertikální chodbou o kolmé výšce cca 45 metrů. Detaily zveřejníme zde na webu.

 


Informace o Hranické propasti a dění okolo ní najdete také na Facebooku. Adresa je v sekci Kontakt

 


 

 

 

 

 

Hranický kras, ZO 7-02 České speleologické společnosti,

byla založena 22.prosince 1978.

 

První velké objevy se datují do 80.let minulého století. Z té doby jsou dodnes ve skupině aktivní někteří členové.

Hranická propast, jako ojedinělé místo uprostřed Národní přírodní rezervace „Hůrka u Hranic", však není žádnou potápěčskou lokalitou. Všichni členové skupiny se zde spolu s vědci z Jihočeské Univerzity v Č.Budějovicích a biologického a geologického ústavu České akademie věd podílejí za základě výjimky ze zákona 114/1992 Sb. na výzkumu vnitřních zatopených i suchých částí. Svědomitě provádí sběr vzorků, mapování a měření rozličných údajů pro potřeby vědy.

Mezi běžné činnosti patří hlavně průzkum zatopené části, kdy pronikání především do velkých hloubek je činností náročnou a nákladnou. Entuziasmus a nasazení členů  ZO ČSS 7-02 přináší i v současné době stále nové objevy.

Děkujeme všem příznivcům, sponzorům i státním orgánům za pomoc a podporu v naší dobrovolné činnosti.


Novinky: Tisková zpráva k hloubkovému průzkumu Hranické propasti a dosažení nové maximální hloubky -404m ... >>> Srovnání hloubek jednotlivých propastí Pro zajímavost jsme pro vás připravili schématický obrázek, na kterém je možné porovnat hloubku propastí ... >>> Projekt NEURON ... >>>

Přihlásit:

Uživatelské jméno:

Heslo:

Nevím heslo