Realizované akce

Akce realizované na hranické propasti

Geometrie propasti až po dno její suché části

V minulém týdnu jste viděli fotografie z měření Hranická propast – ZO ČSS 7-02 Hranický kras, nyní přinášíme první náhled na sesbíraná data v podobě…

Vytvoření 3D modelu Hranické propasti

Hranická propast byla ve spolupráci ZO 7-02 Hranický kras se společností SG Geotechnika a.s. na jaře 2017 dokumentována metodou digitální letecké fotogrammetrie s použitím bezpilotního…

Součinnostní výcvik

Dne 5. 9. 2017 proběhl na lokalitě Hranické propasti součinnostní výcvik členů České speleologické společnosti, ZO 7-02 Hranický kras, Speleo-záchranné služby – stanice Morava a…

Cena předsednictva ČSS a účastníků Speleofóra

22. dubna 2017 získala naše ZO ČSS 7-02 Hranický kras dvě ceny za objevy v Hranické propasti. Ceny byly předány v rámci setkání speleologů – Speleofórum…

Předání ceny města Hranice

Dne 25.1. 2017 byli členové základní organizace 7-02 Hranický kras, České speleologické společnosti a Bertolomiej Grynda oceněni zastupiteli města Hranice – cenou města Hranice za…

Hranická propast na dosah od nejhlubší mety

Po předchozích hloubkových ponorech Kryzstofa Starnawského byla dne 1. 10. 2012 zorganizována akce určená k průzkumu nejhlubší partie Liftu. Starnas naplánoval s mírně modifikovaným týmem…

Dno Propasti se otevírá

Ti, kdo pozorně sledují dění okolo průzkumu hloubek na Hranické propasti dobře ví o spolupráci naší ZO s Kryzstofem Starnawskim. Po ponorech do -170m členem…

Hranická propast odkrývá svoje tajemství

19. leden 2012 se stal významným dnem v průzkumu Hranické propasti. Polský nurek Kryzstof Starnawski provedl s desetičlenným týmem složeným z českých a polských potápěčů…