Bezobratlí živočichové

Bezobratlí živočichové v Hranické propasti

Zoologický průzkum Hranické propasti byl proveden jak ve světelné (eufotické) zóně, tak v zóně temna (afotické). Pravidelná biospeleologická sledování zde probíhají od roku 2002. Za nejcennější lze považovat nálezy dvou bezobratlých živočichů, kteří se zařadili mezi nové druhy v rámci fauny České republiky. Jedná se o drabčíka Atheta spelaea (Coleoptera – brouci) a štírka Chthonius heterodactylus (Pseudoscorpiones – štírci).

Atheta spelaea byla nalezena v izolované části Propasti zvané Rotunda suchá, která patří do afotické zóny. Zjištěná populace je neobyčejně početná. Zároveň se jedná o jediný druh brouka, který byl v Rotundě suché prokázán. Hlavní rozšíření tohoto druhu leží v jihovýchodní Evropě a v oblasti jižních Alp, ve střední Evropě žije již pouze okrajově. Nález v Hranické propasti znamená doposud nejsevernější výskyt tohoto druhu.

Chthonius heterodactylus byl původně popsán ze severovýchodního Slovenska, později byl zjištěn i v Rumunsku a jižním Polsku. Je považován za endemický karpatský element. V Hranické propasti byl opakovaně zjištěn v prosevu vlhkého listí ve svahu nad jezírkem. Štírek rovněž žije ve Velkém závrtu (dříve zvaném Stará propast) v bezprostřední blízkosti Hranické propasti.

Vedle výše popsaných bezobratlých se v Propasti vyskytuje celá řada živočichů, kteří patří mezi druhy vzácné a ojedinělé, případně také druhy indikující zachovalé přírodní biotopy. Jsou to např. střevlíci Bembidion doderoi, Carabus coriaceus, Carabus scheidleri helleri (Coleoptera – brouci) nebo blešivec Niphargus tatrensis (Amphipoda – různonožci) zjištěný několik metrů pod hladinou jezírka.

Také oživení „suché“ části propasti, resp. svahu nad jezírkem, je velmi bohaté. Byli zde potvrzeni např. zástupci chvostoskoků, roztočů, drobnušek, suchozemských stejnonožců, mnohonožek, stonožek, dvoukřídlých, blanokřídlých, štírků, sekáčů, pavouků a brouků.

Velice zajímavé výsledky poskytl právě průzkum zaměřený na řád brouků. Celkem zde bylo zaznamenáno 116 druhů ve 15 čeledích: Carabidae (26 druhů), Dytiscidae (1), Hydrophilidae (1), Ptiliidae (1), Anthribidae (1), Leiodidae (10), Scydmaenidae (1), Staphylinidae (59), Helodidae (1), Elateridae (3), Nitidulidae (1), Phalacridae (1), Cryptophagidae (3), Corticariidae (1), Chrysomelidae (6).

Biospeleologické průzkumy Propasti nadále pokračují a slibují další zajímavé výsledky.

Roman Mlejnek