Mapy

Hranická propast

Schématická mapa – stav ke dni 1. 1. 2017

1. ROTUNDA SUCHÁ

Nachází se v hloubce 0 m.
Objevitel: M. Lukáš a J. Andres v roce 1978

2. ROTUNDA MOKRÁ

Je hlavní chodba mezi Zubaticí a suchými částmi propasti.

3. MONIKA

Jeden z úzkých kanálů vedoucích do separátní suché části propasti. Objevitel: M. Slezák v roce 1989.

4. LA PROA

Část propasti vedoucí k suchým částem pojmenovaných Nebe.

5. ZUBATICE

Nachází se v hloubce cca 50 m. Hloubková restrikce, která ústí do vnitřní části propasti.

6. KRK

Nachází se v hloubce cca 60-70m. Restrikce spojující “mělkou” část propasti a Lift.

7. JEZÍRKO

V hloubce 69,5m se nalézá začátek vodní části propasti, tedy hladina Jezírka

8. JZ CHODBA

Vstup se nachází v cca 15m. Jde o separátní malou část propasti, která ukrývá i tzv. Jižní trhlinu.

9. SZ KANÁL

Severozápadní kanál se nachází v hloubce 0 – 50 m. Úvodní hlavní kanál vedoucí do útrob propasti.

10. NEW YORK

Trhlina ve vrchní části Liftu.

11. LIFT

Nachází se v hloubce 70 – 200 m. Hlavní prostorná část propasti.

12. MIKADO

Restrikce přibližně v 200 m hloubce spojující Lift a Lift II.

13. MACIEJKA

Dosud téměř neobjevená část propasti, která čeká na svůj čas.

14. LIFT II.

Druhá hlavní prostorná část propasti o jejíž spodní části toho zatím mnoho nevíme.