Prohlédněte si geometrii propasti až po dno její suché části

V minulém týdnu jste viděli fotografie z měření Hranická propast – ZO ČSS 7-02 Hranický kras, nyní přinášíme první náhled na sesbíraná data v podobě mračna bodů. Prohlédněte si geometrii propasti až po dno její suché části v přiloženém videu ! Děkujeme pánům Hranická propast – ZO ČSS 7-02 Hranický … Celý článek

Hranická propast byla ve spolupráci ZO 7-02 Hranický kras se společností SG Geotechnika a.s. na jaře 2017 dokumentována metodou digitální letecké fotogrammetrie s použitím bezpilotního letadla (UAV). Cílem prací bylo pořízení podkladů pro vytvoření 3D digitálního georeferencovaného modelu suché části propasti. Výsledný model podává věrnou informaci o rozměrech, sklonitosti a … Celý článek

Dne 5. 9. 2017 proběhl na lokalitě Hranické propasti součinnostní výcvik členů České speleologické společnosti, ZO 7-02 Hranický kras, Speleo-záchranné služby – stanice Morava a příslušníků – potápěčů Hasičského záchranného sboru České republiky.

Cena předsednictva ČSS a účastníků Speleofóra

22. dubna 2017 získala naše ZO ČSS 7-02 Hranický kras dvě ceny za objevy v Hranické propasti. Ceny byly předány v rámci setkání speleologů – Speleofórum – 36. ročník. Jsou jimi cena předsednictva České speleologické společnosti za nejvýznamnější objev v České republice za rok 2016 a cena účastníků Speleofóra za nejvýznamnější … Celý článek

Předání ceny města Hranice

Dne 25.1. 2017 byli členové základní organizace 7-02 Hranický kras, České speleologické společnosti a Bertolomiej Grynda oceněni zastupiteli města Hranice – cenou města Hranice za systematický průzkum Hranické propasti od roku 1963 do roku 2016. Cena města Hranic se uděluje jako ocenění autorům významných děl, objevů a vědeckých prací nebo osob … Celý článek