HRANICKÁ PROPAST

Schématická mapa - stav ke dni 1.1. 2017

ROTUNDA SUCHÁ

Nachází se v hloubce 0 m Objevitel: M. Lukáš a J. Andres v roce 1978

ROTUNDA MOKRÁ

Je hlavní chodba mezi Zubaticí a suchými částmi propasti.

MONIKA

Jeden z úzkých kanálů vedoucích do separátní suché části propasti. Objevitel: M. Slezák v roce 1989

LA PROA

Část propasti vedoucí k suchým částem pojmenovaných Nebe.

ZUBATICE

Nachází se v hloubce cca 50 m. Hloubková restrikce, která ústí do vnitřní části propasti.

KRK

Nachází se v hloubce cca 60-70m. Restrikce spojující "mělkou" část propasti a Lift.

JEZÍRKO

V hloubce 69,5m se nalézá začátek vodní části propasti, tedy hladina Jezírka.

JZ CHODBA

Vstup se nachází v cca 15m. Jde o separátní malou část propasti, která ukrývá i tzv. Jižní trhlinu.

SZ KANÁL

Severozápadní kanál se nachází v hloubce 0 - 50 m. Úvodní hlavní kanál vedoucí do útrob propasti.

NEW YORK

Trhlina ve vrchní části Liftu.

LIFT

Nachází se v hloubce 70 - 200 m. Hlavní prostorná část propasti.

MIKADO

Restrikce přibližně v 200 m hloubce spojující Lift a Lift II.

MACIEJKA

Dosud téměř neobjevená část propasti, která čeká na svůj čas.

LIFT II.

Druhá hlavní prostorná část propasti o jejíž spodní části toho zatím mnoho nevíme.

NAHORU
Translate »