HRANICKÁ PROPAST

Nejhlubší zatopená propast světa

NEJHLUBŠÍ PROPAST ČESKÉ REPUBLIKY

Hranická propast je s celkovou, ověřenou a naměřenou hloubkou 519,5 m nejhlubší propastí České republiky. Zároveň je díky rekordní hloubce vody 450 m nejhlubší zatopenou propastí světa. Jejího dna však stále není dosaženo. Nachází se v Národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic v Olomouckém kraji. Pěší přístup k Hranické propasti je možný od železniční stanice Teplice nad Bečvou po naučné stezce nebo od autokempu v Hranicích po červené turistické značce. Nová vyhlídková plošina umožňuje nádherný výhled na jícen propasti dlouhý 104, široký 34 a hluboký 69,5 m. Zdánlivé dno jícnu tvoří zelené Jezírko, ale Propast pokračuje obřími zatopenými prostorami podstatně hlouběji.

ZO ČSS 7-02 HRANICKÝ KRAS

Základní organizace České speleologické společnosti 7-02 HRANICKÝ KRAS

ZO 7-02 České speleologické společnosti byla založena 22.prosince 1978. První velké objevy se datují do 80.let minulého století. Z té doby jsou dodnes ve skupině aktivní někteří členové.​

Hranická propast, jako ojedinělé místo uprostřed Národní přírodní rezervace „Hůrka u Hranic”, není jen potápěčskou lokalitou. Všichni členové skupiny se zde spolu s předními českými i zahraničními vědci a také s podporou nadačních fondů podílejí za základě výjimky ze zákona 114/1992 Sb. na výzkumu vnitřních zatopených i suchých částí. Svědomitě provádí sběr vzorků, mapování a měření rozličných údajů pro potřeby vědy.

Mezi běžné činnosti patří hlavně průzkum zatopené části, kdy pronikání především do velkých hloubek je činností náročnou a nákladnou. Entuziasmus a nasazení členů ZO ČSS 7-02 přináší i v současné době stále nové objevy.​

Děkujeme všem příznivcům, sponzorům i státním orgánům za pomoc a podporu v naší dobrovolné činnosti.

Více o činnosti ZO-702

Sledujte náš Facebook

Včerejší spolu-akce na území ZO-ČSS 6-01 Býčí Skála v prostorách právě BS resp.vzadu v "Májuvkách". A další pokus najít pokračování pod vodou…každopádne jdeme brzy znovu 😆 See MoreSee Less
View on Facebook
Dne 22.11. proběhla na Propasti akce, zaměřená na odběry vzorků vody z Teplých vývěrů nacházejících se v hloubce 30, 60m a z Jihozápadní chodby – 6m pro doc. Geršla z Mendelovy univerzity Brno. Veškeré vzorky se nám podařilo odebrat a jsou nachystané na předání.Děkuji všem zúčastněným za profesionální přístup, Štěpán Guba za zapůjčení vozidla, bez kterého bychom se museli vrátit ke kořenům a veškerou výstroj odnosit na zádech. Velký dík patří našim stálým partnerům za neustálou podporu www.divesoft.com, www.lola.cz, www.agama-diving.cz, www město-hranice.cz, www.kr-olomoucky.cz. See MoreSee Less
View on Facebook
Dne 5.11. 2023 proběhla na Propasti akce, během které byl zaměřen výchozí – kalibrační bod podvodního robota fy. UNEXMIN GeoRobotics Ltd. Tento výchozí -kalibrační bod byl následně připojen na souřadnicový systém ČR.Zaměření bylo provedeno laserovým skenerem Leica ScanStation C10 a přijímačem GNSS Leica GS18T. Zaměření provedl František Kuda z Ústavu geoniky AV ČR Ústav geoniky Akademie věd ČR a Ivana Černá z Českého hydrometeorologického ústavu společně s členy naší ZO. V dalším postupu se pokusíme do výše uvedeného souřadnicového systému ČR dát i data z podvodního robota.V příloze dávám malý náhled ze získaných dat a pár fotek z akce. See MoreSee Less
View on Facebook
Ve dnech 15. – 22. 9. prováděli členové naší ZO výcvik v zatopených jeskynních ve Francii. Výcvik byl zaměřen na opravu fixních vodících šňůr, práci se Secchiho deskou stanovující dohlednost a práci s foto a video-dokumentačnim zařízením. Vše se podařilo procvičit a já chci poděkovat figurantům – kurzantům za profesionální přístup a našemu instruktorovi Čanisovi za zorganizování vycviku 💪💪💪🙏. Ve fotkách s námi můžete nahlédnout do jeskyně Cabuy a Ressel.ASTD – Association of Sport and Technical Divers Dordogne & Lot, FRMichal Guba Petr Hřebejk Jirik Červený Instructor Kamilo Pavel Rysavy @Michal Kocourek Ladislav Dundálek Jarek Konečný David Cani See MoreSee Less
View on Facebook

Hlavní sponzoři

Agama
Divesoft

Partneři

ASTD
Olomoucký kraj
Město Hranice
Lenka Zavadilová

Děkujeme sponzorům a partnerům za jejich pomoc při údržbě Hranické propasti
a na realizaci vědecké a výzkumné činnosti.