Základní údaje

NPR Hůrka u Hranic

Kategorie zvláště chráněného území: národní přírodní rezervace.
Vyhlášena: 1952.
Rozloha: 37,45 ha.
Katastrální území: Hranice.
Výchozí body k návštěvě: parkoviště u železniční stanice Teplice n. B. nebo autokemp v Hranicích.
Přístupové stezky: červená a zelená turistická značka.

Orgán ochrany přírody
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Olomoucko,
Lafayettova 13, 779 00 Olomouc.
www.ochranaprirody.cz

Výkon práva myslivosti
Honitba: Černotín – Hluzov.
Uživatel honitby: Myslivecké sdružení Boří.

Hranická propast

Nejhlubší propast České republiky.
Nejhlubší zatopená sladkovodní propast světa.

První písemná zmínka: 1580.
Zaznamenána do mapy: 1627.
Katastrální území: Hranice.

Nadmořská výška hrany Propasti: 315 m n. m.
Vstupní suchý jícen Propasti: délka 104 m, šířka 34 m, hloubka 69,5 m.
Hloubka zatopené části Propasti: 404 m (2016).
Celková hloubka Propasti: 473,5 m.
Hloubka dosažená potápěčem: 265 m (2015).

Potápěčský průzkum
Česká speleologická společnost
Základní organizace 7-02 Hranický kras
Krčmaňská 481, 772 00 Olomouc
www.hranickapropast.cz

Informace z období: leden 2017