Příprava na mapování 20.11.2010

ZO 7-02

V sobotu 20. 11. 10 se uskutečnila akce zaměřená na přípravu podrobnějšího mapování profilu Rotundy Mokré a stažení údajů teplot z datalogeru. I přes pokročilý podzim se Lukáši Vaňkovi podařil excelentní průjezd přes nezoranou část pole a tím nás ušetřil vynášení výstroje od Teplického nádraží.

Ponorů se zúčastnily tři dvojice potápěčů ve složení: Lukáš Vanék-Petr Osina, David Čáni-Martin Prachař, Martin Strnad-Láďa Esterházy. O suchou podporu se nám postarali Mirek Lukáš a Fraňo Travěnec Sabaath.

Cílem první dvojice potápěčů bylo dopravit k plošině dataloger ke stažení teplotních údaju. Pert Osina ještě před zanořením připravil v jezírku několik „bludných kmenů” které jsou následně Mirkem Lukášem rozřezány a transportovány ven z propasti. Poté se již Lukáš s Petrem v 10 hod zanořují. Druhá dvojice David a Martin je následuje asi po pul hodině a seznamuje se se spodní částí Rotundy Mokré. Dataloger je dopraven na plošinu. Po stažení teplot jej poslední dvojice dopravuje na své místo.
Hlavní cíl našeho snažení jsme splnili, potápěči se seznámili s místy, které budou při příštích ponorech mapovat. Suchá podpora nás zbavila dalších kmenu, které by mohly v budoucnu bránit dalšímu průzkumu propasti.

Text: Laďa Esterházy
Foto: Laďa Esterházy, Martin Strnad

Napsat komentář