Zasněžená Propast 11.12.2010

ZO 7-02

Dne 11.12. proběhla na Hranické propasti (dále jen jako “Propast”) další akce s hlavním cílem provést mapování připravených částí, tedy za předpokladu, že to místní podmínky dovolí, a to jedním ze tří postupů, které budou jednotlivými skupinami vyzkoušeny a unifikovány.

Na tento den byl plánovaný a výborem schválený maximální počet šesti potápěčů a dva nosiči (resp. náhradíky), jež se zredukoval z důvodu nepřítomnosti některých na finální počet šesti lidí + Lukáš Vaněk, který dorazil jakožto ranní a odpolední asistence přepravy materiálu a vyprošťovací vozidlo.

Sraz byl v sedm hodin ráno u pole, kdy všichni s lehčími auty projeli až k Propasti. Martin s o něco těžším Transportérem na ne zcela promrzlém poli zapadnul hned na prvních třech metrech, avšak Lukášem řízené asisteční vozidlo s pohonem na všechna kola přijelo práve včas, aby jej včas zachránilo před úplným zmizením v bažině a bezpečně přepravilo k ohlubni.

Po neuvěřitelně rychlém transportu věcí jsme se rozdělili do dvou skupin, kdy cílem první v osazení Ladislav von Esterházy a Martinové Strnad a Prachař bylo vyzkoušení jednoho ze tří stanovených mapovacích postupů a určení postupu mapování od horních prostor Propasti s testem signalizace na větší vzdálenosti. MS pořizoval fotografickou dokumentaci měření a LvE a MP prováděli samotné měření. Celková doba ponoru byla ca 90 minut Profil v úrovni 15 m byl zmapován v celém profilu po 30° s tím, že jako nulový bod byla použita osa Věra, nicméně s ohledem na jednotnost jsme se dohodli, že od příště bude používán všemi skupinami jako Nulový bod Sever pro mapování ve všech profilech Propasti, které budou co 3 metry hloubky, pokud nebude dohodnuto jinak.

Druhá skupina v osazení Michal Guba, Petr Osina a Fraňo Travěnec měla vyzkoušet uvedené postupy v nižších partiích, provést revizi šňůr atp., pakliže to viditelnost dovolí. Ponor této skupiny byl doprovázen nepatrnými problémy se slechy jednoho z přítomných (FT) a byl ponor omezen na nejnutnější dobu s tím, že se skupina vrátila s velkou časovou rezervou oproti dohodnuté době.

Akce byla ukončena kolem 14:00 a 14.30 jsme již zasedali k rezervovanému stolu v restauraci Stará střelnice k jednotné objednávce Talíře plného překvapení a palačinkám s povidly a mákem.

Martin Prachař

PS: David Č… se tentokráte akce neúčastnil z důvodu nákupu zábavné hrací skřínky X-BOX a polámaných žeber z důsledku velkých prožitků počítačové hry Call of Duty, přičemž prohlásil, že se nepotápí, dokud nedokončí svou misi.

Foto: L.Esterhazy, M.Strnad a F.Travěnec

Napsat komentář