Vytvoření 3D modelu Hranické propasti

ZO 7-02

Hranická propast byla ve spolupráci ZO 7-02 Hranický kras se společností SG Geotechnika a.s. na jaře 2017 dokumentována metodou digitální letecké fotogrammetrie s použitím bezpilotního letadla (UAV). Cílem prací bylo pořízení podkladů pro vytvoření 3D digitálního georeferencovaného modelu suché části propasti. Výsledný model podává věrnou informaci o rozměrech, sklonitosti a členitosti skalního masívu.Takový druh leteckého snímkování a následné sestavení modelu byly v podmínkách Hranické propasti realizovány historicky vůbec poprvé.Technické detaily použitého zařízení, metodika, zpracování a prozatímní výstupy lze vidět na: http://geotechnika.cz/reference/hranicka_propast_model/ (Obrázky je třeba nejprve uložit). Kvalita snímků byla negativně ovlivněna vzrostlou vegetací v době snímkování, proto plánujeme snímkování zopakovat za příznivějších podmínek.

Napsat komentář