Spouštění dekompresního stanu

ZO 7-02

V sobotu 28.4.2007 proběhla na Hranické propasti poměrně složitá a dlouho připravovaná akce – spuštění dekompresního stanu. Toto zařízení je určeno k provádění dlouhých dekompresí po náročných hloubkových ponorech. Dekostan je umístěn přibližně v hloubce 9 m, která se mění v souvislosti s kolísáním hladiny v Jezírku.

Dekostan byl vyroben za pomoci řady lidí a sponzorů. Má rozměry cca 2,5 x 2,5 m a váží přibližně 280 kg. Je v něm dost místa pro 3 potápěče. V Jezírku je umístěn pomocí ocelových tyčí a řetězů, které jsou upevněny na kotvách ve skále.

Umístění bylo zahájeno přesunem z Olomouce a odnesením na hranu Propasti přímo nad Jezírkem. Zde byl dekostan vyzdvižen pomocí kladkostroje do výše, lanem z druhé strany přitažen nad volný prostor a potom spuštěn 69,5 m dolů na Jezírko. Tam byly dostrojeny tyče a řetězy a pro jistotu připevněny jistící barely (po uchycení byly odstraněny). Potom bylo celé zařízení ponořeno a upevněno (náročné vrtání otvorů pro kotvy pod vodou zajistil s předstihem Silva Pěkník a jeho kolegové z ALVINU Ostrava). O týden později bylo provedeno vyrovnání do ideální svislé polohy.

Celou akci provedli potápěči Hranického krasu, vlastní spouštění zajistili potápěči kladenského klubu Geospeleos. Přítomni byli zástupci několika televizí, rádií a ostatních médií. Dokumentaci navíc prováděl Mirek Lukáš, Pavel Riedl, Jarda Suchoň, Petr Vaverka, Jan Žilina a další, takže po zpracování všech podkladů bude jistě zveřejněna oficiální zpráva. Případné dotazy lze směřovat výhradně na Mirka Lukáše nebo Pavla Riedla ze ZO 7-02 Hranický kras.

Autor: Libor Čech
Foto: Petr Vaverka

Napsat komentář