Součinnostní výcvik

ZO 7-02

Dne 5. 9. 2017 proběhl na lokalitě Hranické propasti součinnostní výcvik členů České speleologické společnosti, ZO 7-02 Hranický kras, Speleo-záchranné služby – stanice Morava a příslušníků – potápěčů Hasičského záchranného sboru České republiky. Cvičení bylo koncipováno jako „záchranná akce“ hloubkových potápěčů České speleologické společnosti provádějící průzkum zatopených částí Propasti v hloubkách pod 50m. Při nouzovém výstupu potápěči „skončili“ v prostorách suché Rotundy.

Příslušníci HZS ČR byli dále seznámeni se specifiky ponorů v jeskynních a uzavřených prostorách. V praxi si příslušníci HZS ČR „naostro“ vyzkoušeli plánování ponorů v jeskynních – uzavřených prostorách za využití dekompresních plynů s jejich „odkládáním“ na předem daných stanovištích. Příslušníci HZS ČR si také prakticky vyzkoušeli, jak se pohybovat v jeskynních uzavřených prostorách s různou viditelností za pomocí označených vodících šňůr. Při vynořování v Jezírku si všichni účastníci cvičení vyzkoušeli výstup z vodního prostředí, nad jehož hladinou se nachází nedýchatelné prostředí, Po provedených ponorech se nad hladinou Jezírka se nacházela cca 50cm nedýchatelná vrstva CO2 , zde byli procvičeny i postupy které provádějí „návodčí“ při zajišťování místa vstupu a výstupu potápěčů z vody.

V rámci cvičení byly procvičeny veškeré požadované cviky, nácviky a postupy. Osvědčilo se i sestavení jednotlivých potápěčských týmů, kdy byl k dvojici příslušníků HZS ČR přidělen jeden člen ČSS ZO 7-02 HK.

Napsat komentář