Překvapení pokračují!

ZO 7-02

Posledních pár akcí v Hranické propasti nás posouvá blíže a blíže k dalším průzkumům. Nezbytné ponory, ať už pod patronací vědeckých institucí či z důvodů úpravam za účelem zvýšení bezpečnosti v zatopených prostorách, v poslední době dokončení instalace telekomunikačního kabelu, odstranění pomocných šňůr, výměna fixních barelů, rozmístění nýtů pro síť senzorů atd, to vše nám v poslední době posunuje další explorační ponory i dokončení mapování Rotundy suché a dalších prostor; v plánu jsou ponory do pukliny ve 106ti metrech a mapovací ponory ve 180, 190 a 200 metrech.

Suché prostory se v současné době nesmí navštěvovat kvůli malým okřídleným myším…pro zajímavost v Rotundě suché sídlí unikátní letní kolonie netopýrů velkých (Myotis myotis) a zejména ve vegetační sezóně využívá prostor Propasti jako loviště nejméně dalších 13 druhů letounů (Chiroptera). Netopýři se do těchto prostor dostanou díky své radarové schopnosti a hlavně velikosti puklinou ve skalní stěně propasti. Pokud snížíme své BMI, dostaneme se tam také. Tedy až na pár jedinců, kteří používají walk-baty a tím razantně snižují účinnost vlastních radarů…I v samotné vodě připomínající sodovku, která je zdánlivě mrtvá, bylo zjištěno přes 20 druhů organismů.

Všechny nalezené druhy zachovávají odpovídající stratifikaci ve vodním sloupci, kdy na povrchu jsou zástupci taxonů vod různého typu s převahou zvířeny pramenů. V hlubších vrstvách jsou pak jen živočichové podzemních krasových vod z řad drobných korýšů (Crustacea) např klanonožec plazivka pramenná (Bryocamptus typhlops), blešivec tatranský (Niphargus tatrensis), buchanka jeskynní (Acanthocyclops venustus), které lze považovat za málo běžné druhy naší fauny.

Z Propasti pochází i první nález štírka Chthonius heterodactylus. Tento karpatský endemit byl později nalezen i v jiných částech NPR. Ale zřejmě nejvýznamnějším nálezem posledních let je objevení drabčíka Atheta spelaea vzácného prvku středoevropské jeskynní fauny poprvé v ČR a navíc na nejsevernější lokalitě areálu rozšíření. Tento malý brouk vyhledává netopýří guáno a jiné organické zbytky, na kterých loví drobné bezobratlé živočichy – a to právě v Rotundě suché…

Text a foto: David Čani a Martin Prachař

Napsat komentář