Předání ceny města Hranice

ZO 7-02

Předání ceny města Hranice

Dne 25.1. 2017 byli členové základní organizace 7-02 Hranický kras, České speleologické společnosti a Bertolomiej Grynda oceněni zastupiteli města Hranice – cenou města Hranice za systematický průzkum Hranické propasti od roku 1963 do roku 2016.

Cena města Hranic se uděluje jako ocenění autorům významných děl, objevů a vědeckých prací nebo osob a kolektivů, kteří podali mimořádný výkon, dosáhli významných úspěchů nebo vykonali ocenění hodné skutky a oni sami, nebo předmět ocenění, mají vztah k městu. Cenu města tvoří pamětní list, podepsaný starostou města, plaketa a finanční odměna 10 tisíc korun.

Ve velké zasedací místnosti MěÚ Hranice na zámku nám cenu předal starosta města Hranice Ivo Kudláček. Vlastního předání se zúčastnili bývalí i součastní  členové České speleologické společnosti, ZO 7-02 Hranický kras a speleologové, kteří se podíleli na výzkumu Hranické propasti před založením České speleologické společnosti (Česká speleologická společnost, ZO 7-02 Hranický kras byla založena v roce 1978).

V roce 1963 začínali speleologové pod vedením RNDr. Jiřího Pogody s průzkumem Hranické propasti v Jezírku v hloubce 36m. Za dobu 53 let se podařilo speleologům v rámci průzkumu posunout hloubku Hranické propasti o 368 m, na současných 404m (zatopená část). Cílové hloubky 404m dosáhl podvodní robot firmy GRAL MARINE vedený operátorem  Bartolomiejem Gryndou dne 27. září 2016.

video

Město Hranice

Napsat komentář