Celková hloubka Hranické pro­pasti 329,5 metru (nejhlubší krasový útvar v ČSSR) je tvořena tzv. suchou části – 69,5 m a částí zaplavenou kyselkou – 260 m. Potápění do hloubek více než 60 metrů s přístroji plněnými vzduchem je spojeno s nebezpečím dusíkové nar­kózy a průzkum pomocí sond je nedostatečný. Dusík … Celý článek