Tisková zpráva k hloubkovému průzkumu Hranické propasti a dosažení nové maximální hloubky -404m

ZO 7-02

Tisková zpráva k hloubkovému průzkumu Hranické propasti a dosažení nové maximální hloubky -404m

V úterý dne 27. září 2016 proběhla na Hranické propasti akce zaměřená na hloubkový průzkum. Akci pořádali členové České speleologické společnosti ZO 7-02 Hranický kras ve spolupráci s pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky – pracoviště Olomouc, s příslušníky odboru speciálních potápěčských činností a výcviku PČR a týmem Bartolomieje Gryndy z firmy Gral Marine, která zapůjčila na hloubkový průzkum dálkově řízeného podvodního robota s obsluhou.

Při vlastní akci Krzysztof Starnawski provedl natažení vodící – orientační šňůry z prostor Zubatice k restrikci Mikado do cca 200m hloubky. Následovalo nainstalování kladek pro vodící kabel robota na hladině a v prostorách Zubatice v hloubce kolem 60ti metrů, odkud už robot sestupoval sám Liftem I do restrikce Mikádo, řízený z hladiny Bartolomiejem Gryndou. Dále robot pokračoval podle „měřících“ šňůr umístěných v Liftu II Krzysztofem Starnawskim při předchozích akcích do hloubky 370m, kde operátor robota opustil vodící šňůru a pokračoval „pocitově“ do hloubky podél stěny.

V maximální dosažené hloubce 404m musel být průzkum ukončen z důvodu dosažení konce vodícího kabelu robota.

Vlastní popis akce a označení nově objevených prostor bude zveřejněn po zpracování a vyhodnocení nasbíraných dat na stránkách www.hranickapropast.cz.

Podvodní fotografie Krzysztofa Starnawského a robota s umístěním kladky je možné shlédnout na www.nationalgeographic.com

za celý tým speleopotápěčů

Michal Guba
Česká speleologická společnost
ZO 7-20 Hranický kras

Napsat komentář